MENU

MPKB-BRI TOWARDS the MS ISO 9001:2008

 

BIL.

REFERENCE/INDEXS

NAME DOCUMAN

DEPARTMENT/DIVISION

1.

MPKB-BRI-MK-01

MANUAL KUALITI

BAHAGIAN KORPORAT

2.

MPKB-BRI-PKU-C7/P01

PERKHIDMATAN KAWALAN PEMBANGUNAN

JABATAN PERANCANG DAN KAWALAN BANGUNAN

3.

MPKB-BRI-PKU-C7/P02

KAWALAN PERNIAGAAN

JABATAN PELESENAN DAN PENJAJA

4.

MPKB-BRI-PKU-C7/P03

PENGURUSAN CUKAI TAKSIRAN

JABATAN PENILAIAN / JABATAN KEWANGAN

5.

MPKB-BRI-PKU-C7/P04

PENYEDIAAN DAN PENYELENGGARAAN PROJEK INFRASTRUKTUR SERTA KEMUDAHAN AWAM

BAHAGIAN INFRASTRUKTUR

6.

MPKB-BRI-PKS-C4/P01

KAWALAN DOKUMEN DAN DATA

BAHAGIAN KORPORAT

7.

MPKB-BRI-PKS-C4/P02

KAWALAN REKOD KUALITI

BAHAGIAN KORPORAT

8.

MPKB-BRI-PKS-C5/P01

MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN TERTINGGI ISO 9001:2008

BAHAGIAN KORPORAT

9.

MPKB-BRI-PKS-C6/P01

LATIHAN KAKITANGAN

BAHAGIAN PERKHIDMATAN

10.

MPKB-BRI-PKS-C6/P02

PEPERIKSAAN KAKITANGAN

BAHAGIAN PERKHIDMATAN

11.

MPKB-BRI-PKS-C6/P03

E-SMS BTM 

BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

12.

MPKB-BRI-PKS-C6/P04

ADUAN KEROSAKAN KOMPUTER BTM 

BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

13.

MPKB-BRI-PKS-C6/P05

PENGURUSAN DAN PERLAKSANAN KERJA-KERJA MENGANGKUT SAMPAH

JABATAN PERKHIDMATAN BANDAR

14.

MPKB-BRI-PKS-C7/P01

ADUAN PELANGGAN

UNIT PERHUBUNGAN AWAM

15.

MPKB-BRI-PKS-C7/P02

PEROLEHAN

BAHAGIAN PEROLEHAN

16.

MPKB-BRI-PKS-C8/P01

AUDIT PENGURUSAN KEWANGAN

BAHAGIAN AUDIT

17.

MPKB-BRI-PKS-C8/P02

AUDIT 5S

BAHAGIAN AUDIT

18.

MPKB-BRI-PKS-C8/P03

AUDIT DALAMAN ISO MS ISO 9001:2008

BAHAGIAN AUDIT

19.

MPKB-BRI-PKS-C8/P04

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI

BAHAGIAN KORPORAT

20.

MPKB-BRI-PKS-C8/P05

TINDAKAN PEMBETULAN DAN PENCEGAHAN

BAHAGIAN KORPORAT