MENU
4) PENGADUAN AWAM
  • Mengeluarkan surat akuan terima dengan serta merta kepada pengadu yang hadir sendiri dan dalam masa 7 hari bekerja melalui surat, email, telefon serta akhbar.
  • Memaklumkan keputusan penyelesaian siasatan atau semakan aduan kepada pangadu tidak melebihi 7 hari bekerja setelah keputusan dibuat.
  • Carta Aliran pengurusan Aduan (Klik)

 

5) PEROLEHAN

  • Memenuhi tempahan jabatan /bahagian dalam masa 2 minggu.
  • Memastikan pengeluaran barang dari setor dalam masa 10 minit.

 

6) TEKNOLOGI MAKLUMAT

  • Menyelesaikan masalah kerosakan teknikal dan kemudahan ICT dalam tempoh 3 hari bekerja.

 

7) PENGURUSAN PASAR DAN PENJAJA

  • Memproses permohonan lesen penjaja/pasar dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan.
  • Memproses permohonan lesen sementara dalam tempoh 7 hari dari tarikh permohonan.