MENU
11) LANDSKAP
  • Meluluskan plan projek yang menepati kehendak jabatan ini dalam masa 1 minggu.
  • Memberi sokongan SKD bagi permohonan-permohonan yang menepati syarat-syarat Jabatan ini dalam masa 1 minggu.
  • Menghantar tempahan bunga-bunga berpasu 1 hari sebelum majlis/upacara berlangsung.
  • Menyempurnakan kerja-kerja menebang, memangkas dan mengandam pokok-pokok yang dilaporkan dalam jangkamasa 2 minggu dengan syarat mematuhi kehendak-kehendak Jabatan ini.

 

12) MEKANIKAL

  • Melaksanakan pembaikan kenderaan/jentera dalam masa 2 hari.
  • Melaksana servis kenderaan/jentera dalam masa 3 jam.
  • Menyegerakan baikpulih tayar dalam masa 2 jam.

13) LETAK KERETA

  • Pengeluaran stiker bermusim kepada pemohon dalam tempoh 10 minit.
  • Memproses dan mengeluarkan stiker khas kepada pemohon selepas mendapat kelulusan daripada YDP / SU dan Penolong Pengarah Letak Kereta dalam tempoh 10 minit