MENU

15.07.2019 - Bengkel Penyediaan Penyata Kewangan Berasaskan MPSAS bertempat di Open University Malaysia, Kota Bharu Kelantan. Majlis dirasmikan oleh Ydp Mpkb-Bri, Tuan Zainal Abidin Tuan Yusuf.

Bengkel Penyediaan Penyata Kewangan Berasaskan MPSAS

Bengkel Penyediaan Penyata Kewangan Berasaskan MPSAS

Bengkel Penyediaan Penyata Kewangan Berasaskan MPSAS