MENU

Majlis Angkat Sumpah Penerimaan Jawatan Ahli Majlis & Penyerahan Watikah Ahli KO OP Persidangan Penuh MPKB-BRI Tahun 2018.
14 Januari 2018 di Dewan Bunga Raya

Majlis Angkat Sumpah Penerimaan Jawatan Ahli Majlis & Penyerahan Watikah Ahli KO OP Persidangan Penuh MPKB-BRI Tahun 2018.

Majlis Angkat Sumpah Penerimaan Jawatan Ahli Majlis & Penyerahan Watikah Ahli KO OP Persidangan Penuh MPKB-BRI Tahun 2018.

Majlis Angkat Sumpah Penerimaan Jawatan Ahli Majlis & Penyerahan Watikah Ahli KO OP Persidangan Penuh MPKB-BRI Tahun 2018.

 

Majlis Angkat Sumpah Penerimaan Jawatan Ahli Majlis & Penyerahan Watikah Ahli KO OP Persidangan Penuh MPKB-BRI Tahun 2018.