MENU

**BAYAR SEGERA, ELAKKAN BARANG - BARANG ANDA DISTA**

Majlis Perbandaran Kota Bharu Bandar Raya Islam akan terus melaksanakan tindakan sita ke atas premis - premis yang terus engkar dari menjelaskan tunggakan cukai, sedangkan notis amaran telah diberikan.

Tunggakan cukai terkumpul telah mencecah RM21 juta. INI MEWUJUDKAN KETIDAKADILAN KEPADA MEREKA YANG MEMBAYAR CUKAI SECARA KONSISTEN.

Laksanakan tanggungjawab anda, bayar cukai bandar segera. Jika anda penyewa, kemukakan bil cukai kepada pemilik untuk bayaran segara. Jika pemilik masih tidak bayar, lindungi harta anda dari disita dengan membayar sewa kepada Majlis sehingga tunggakan dijelaskan. Peruntukan Seksyen 151(6) Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) melindungi anda!

sebarang pertanyaan sila hubungi 09 745 4037 09 745 4127 09 745 4030

**BAYAR SEGERA, ELAKKAN BARANG-BARANG ANDA DISITA**

indakan sita ke atas premis - premis yang terus engkar dari menjelaskan tunggakan cukai

indakan sita ke atas premis - premis yang terus engkar dari menjelaskan tunggakan cukai

indakan sita ke atas premis - premis yang terus engkar dari menjelaskan tunggakan cukai

indakan sita ke atas premis - premis yang terus engkar dari menjelaskan tunggakan cukai