MENU

21.07.2019 - Tuan Setiausaha MPKB-BRI memberi sumbangan kepada anak kakitangan MPKB-BRI yang telah meninggal dunia. Kakitangan MPKB-BRI yang bertugas sebagai anggota Perkhidmatan Awam, bahagian Kebersihan & Logistik.

uan Setiausaha MPKB-BRI memberi sumbangan kepada anak kakitangan MPKB-BRI yang telah meninggal dunia

uan Setiausaha MPKB-BRI memberi sumbangan kepada anak kakitangan MPKB-BRI yang telah meninggal dunia