MENU

PENDAFTARAN PENGUSAHA DAN PENGHANTAR MAKANAN SECARA ONLINE YANG MEMPUNYAI KHIDMAT PENGHANTARAN DALAM TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN(PKP)

Sebagaimana arahan Kementarian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, semua pengusaha makanan dan penghantar (rider) dalam tempoh PKP ini diarahkan mendaftar dengan Pihak Berkuasa Tempatan masing-masing.

Bagi pengusaha dan penghantar di kawasan MPKB-BRI, pendaftaran boleh dibuat di link berikut:-

Pendaftaran Pengusaha makanan:- 
http://permohonanberoperasi.mpkb.gov.my/pendaftaranpengusaha/

Pendaftaran bagi Penghantar makanan:-
http://permohonanberoperasi.mpkb.gov.my/pendaftaranpenghantar/

Maklumat berkaitan SOP pengusaha dan penghantar makanan:-
http://www.mpkbbri.gov.my/sites/default/files/20200422185035798.pdf