MENU

Senarai Undang-Undang Kecil Majlis Perbandaran Kota Bharu (Pindaan)
Sehingga 2004, undang-undang kecil Majlis Perbandaran Kota Bharu (Pindaan) adalah sebagaimana berikut:-

1

 Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran MPKB (Pindaan) 1987

2

 Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau MPKB (Pindaan) 2003

3

 Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut dan Pendandan Rambut MPKB (Pindaan) 2003

4

 Undang-Undang Kecil Penjaja MPKB (Pindaan) 2003

5

 Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan MPKB (Pindaan) 1990

6

 Undang-Undang Kecil Pengawalan dan Penyeliaan Establisymen Makanan MPKB (Pindaan) 1989

7

 Undang-Undang Kecil Pengawalan dan Penyeliaan Establisymen Makanan MPKB (Pindaan) 2003

8

 Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan MPKB (Pindaan) 2002

9

 Undang-Undang Kecil Rumah Tumpangan MPKB (Pindaan) 2003

10

 Undang-Undang Kecil Pasar MPKB (Pindaan) 2004

11

 Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian MPKB (Pindaan) 2004

12

 Undang-Undang Kecil Tred, Perniagaan & Perindustrian MPKB (Pindaan) 2002

13

 Perintah Pengangkutan Jalan (Letak Kereta Bermeter) MPKB-BRI (Pindaan) 2007

(Untuk maklumat lanjut sila berhubung dengan jabatan undang – undang)